Tarieven

Bewindvoering zonder schulden maandtarief
Voor een alleenstaande€  125,44(incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden€  150,54(incl. 21% BTW)
Bewindvoering met schulden maandtarief
Voor een alleenstaande€  162,44
(incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden€  194,81
(incl. 21% BTW)

Instaptarief
Bewindvoering alleenstaande€   709,06
(incl. 21% BTW)
Bewindvoering samenwonenden
€   850,63
(incl. 21% BTW)
Uitstaptarief (bewind en curatele)
Eenmalig uitstaptarief alleenstaande
€  266,20
(incl. 21% BTW)
Eenmalig uitstaptariefsamenwonenden
€  319,44
(incl. 21% BTW)

Uurtarief
€    88,57
(incl. 21% BTW)
Verhuizing/ontruiming/verkoop
€  442,86
(incl. 21% BTW)
PGB Beheer
€  664,29
(incl. 21% BTW)