Welkom op de website van MW bewindvoering. MW bewindvoering is een kleinschalig kantoor voor beschermingsbewind in Doetinchem.

Steeds meer mensen vinden het moeilijk om in deze complexe maatschappij een goed financieel beheer te voeren.
Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. U vindt het bijvoorbeeld moeilijk om zelf een goede financiële administratie te voeren doordat u moeite heeft met lezen of schrijven. U vindt het lastig uw weg te vinden binnen alle instanties. Of u heeft schulden opgebouwd, waar u zelf geen oplossing meer voor ziet. Ook het hebben van psychische en/of relationele problemen of een verslaving kan tot gevolg hebben dat u (tijdelijk) niet in staat bent een goede financiële administratie te voeren.
Zorgen om de financiën kunnen een grote impact hebben op uw leven.

Als u zich in het bovenstaande herkent kan het een goed idee zijn om MW bewindvoering in te schakelen. Bij bewindvoering wordt de bewindvoerder door de rechter aangesteld om uw financiële belangen te bewaken en beheren.

Het doel van MW bewindvoering is om u te ontzorgen.
Dit wil ik bereiken door persoonlijke aandacht en een heldere communicatie samen met u op basis van respect en vertrouwen.

Bewindvoering is ook samenwerking. Samenwerking met u, uw hulpverlener(s) of familie.

In onderstaand filmpje van de Rechtspraak wordt uitgelegd wat bewindvoering inhoudt.